Odblokování a náprava páteře - chiropraxe

Úvod Odblokování a náprava páteře - chiropraxe

Páteř je nejenom obrovský svazek nervů vycházející z míchy k jednotlivým částem těla, ale i obrovský energetický kanál. Stačí pak jenom mírné vybočení a zablokování některého z obratlů a už se nedostává vnitřním orgánům to co ke správnému fungování nutně potřebují. Proto považuji za nutné odblokovat a napravit páteřní obratle, když už ne všechny, alespoň co půjde. Tím se zlepší toky energií a vzroste celková síla nutná pro regeneraci organismu.

V noci se má páteř povolit přirozeně sama, což se jí ale mnohdy pro nadměrnou únavu a otoky svalů kolem ní nedaří a to je velice špatné, zvláště pro dobrou funkci vnitřních orgánů. Vychýlené páteřní obratle krční, hrudní a bederní také blokují správný průchod energie k jednotlivým orgánům. Doporučuji jejich napravení!

Přiskřinutí odstupujících nervů od páteře ztuhlým vazivem bývá příčinou mnoha drobnějších i prudších bolestí převážně v trupu nebo i brnění v končetinách. Přiskřinutím totiž povrchová část nervového svazku přenáší nervové impulsy jen omezeně a bývá příčinou nedostatečného napětí hladké svaloviny dutých orgánů. Typické jsou křečové žíly, poruchy peristaltiky trávicího i urologického potrubí, vznikají i výchlipky (divertikly). V některých případech podrážděný nerv, obvykle v hrudní páteři, navozuje srdeční (já tomu říkám "falešný infarkt"), žlučníkové a žaludeční potíže. Tyto blokády se mohou projevovat i skrytě typu arytmie, zužování a jiná degenerace tepen a žil, neschopnost srdce protlačit krev do periferií atd. Potíže s oblastí křížové páteře a SI skloubení mají na svědomí většinu problémů v pohlavní sféře. Za bolesti hlavy, migrény, ale i prokrvení rukou, slábnutí zraku a sluchu, omezení funkce štítné žlázy apod. odpovídá zase krční páteř, za křečové žíly, hemeroidy a třeba slepé střevo zase bederní úsek páteře.

Je známo, že pohybový aparát ovlivňuje orgány. Příčina sterility, ale např. i bolesti v podbřišku nemusí nutně vycházet z orgánů malé pánve (děloha,vejcovody,vaječníky), ale mohou mít příčinu v pohybovém aparátu (bederní páteř, pánev). V medicíně platí, že onemocnění vnitřního orgánu způsobí následné funkční změny v pohybovém aparátu. Již méně se ví a hovoří o opačném vztahu, že porucha v pohybovém aparátu ovlivňuje funkci vnitřního orgánu. Jde o reflexní děje centrálního nervového systému.

V praxi to znamená, že např. akutní zánět vaječníku či slepého střeva vyvolá spazmus (zvýšené napětí) okolních svalů. Ale stejně tak platí, že např. blokáda bederní páteře může způsobit sekundární funkční poruchu některého vnitřního orgánu v malé pánvi (vaječníku). To se projeví třeba dysmenoreou (bolestivá, nepravidelná menstruace). Jde totiž o vzájemné ovlivňování - vše souvisí se vším!

Z mých zkušeností si však tuto možnost většina lidí (bohužel, i lékařů) neuvědomuje a to i přesto, že ani intenzivní farmakologická léčba nevede často k vymizení bolestivých stavů a potíží organismu. Tyto choroby se léčí velmi úspěšně metodami manuální medicíny (nápravou a odblokováním páteře). Cílem je vyšetřit a diagnostikovat tyto funkční poruchy v pohybovém aparátu. Jedná se zejména o kloubní blokády v bederní páteři, pánvi a spazmy svalů. Přestože hovořím o páteři, nemám na mysli jen její tuhé části jako obratle a ploténky. Hlavní roli zde sehrávají svaly a jejich obaly, úpony a nervy v jejich okolí. I samotná ischialgie, jak se odborně nazývá bolest v kříži s vyzařováním do dolní končetiny, má spíše příčinu v měkkých tkáních než v samotné páteři. Velmi vhodné je také začít cvičit!

Proto (u Energetického vyšetření zdravotního stavu - na druhé návštěvě) považuji za velmi vhodné odblokovat a napravit páteřní obratle. Když už ne všechny, tak alespoň co půjde. Tím se zlepší i toky energií a vzroste tak celková síla nutná k regeneraci organismu.


S masáží úzce souvisí také sezení a cvičení na balonech, nejlépe průměr 75 cm. Ty kvalitní (nosnost až 300 kg) stačí dofouknout 1x za rok i déle a stojí asi 700,-Kč. Sezení na míčích doporučuji nejen kvůli snížení škrcení žil (a z toho vznikání křečáků) a otokům nohou, ale hlavně pro možnost pohupování se za účelem zlepšení funkce břišních orgánů a bederní páteře!

 

Postup při odblokování a nápravě páteře:

 

1.Chiropraktik (ať už lékař či léčitel znalý této metodiky) začíná stejně jako každý jiný lékař pečlivým vyptáváním na vznik Vašeho onemocnění, na charakter průběhu, typu obtíží. Zejména si všímá charakteru Vašeho zaměstnání (sedavé, těžké manuální, časté jízdy os. automobilem apod.) vzhledem k ovlivnění Vašeho onemocnění,neboť většina obtíží má svůj počátek již před lety a současné zhoršení je dáno zejména ztrátou vlastních obranných mechanismů v oblasti páteře a přilehlých struktur. Pokračuje vyptáváním na jiná onemocnění, postupy léčby apod., aby mohl případně vyloučit nevhodnost chiropraktického ošetření.

2. Následuje pečlivé vyšetření - postoje, hybnosti celé páteře, speciální segmentální vyšetření (obratel po obratli) páteře a přilehlých struktur (svalů, vazivového systému apod.).

3. Měkké a mobilizační techniky - slouží k protažení a uvolnění ztuhlého svalstva, povolení napětí v úponech a vazech a zároveň k uvolnění "funkčních blokád" obratlů.

4. Následuje uvolnění blokád některou z technik trakce či polohováním těla.

5. Kontrola stavu, doporučení o udržení dobré funkce páteře a kloubů, dohodnutí příští kontroly. 
Všechny postupy jsou velmi jemné, šetrné a nebolestivé s naprostým vyloučením prudkých "škubavých" pohybů či mechanismů.

 

Chiropraxe:

 

Nezávislý obor medicíny specializující se na diagnostiku a léčení mechanických postižení kloubů - zejména páteře a jejich účinku na nervový systém.

Zakladatelem oboru je Daniel David Palmer ze státu Iowa, který 1885 předpokládal, že vychýlení jakékoliv části kostry může vést k tlaku na nervy, které představují kanálky komunikace celého těla.

Dnes již moderní přístup vycházející z poznatků, že uvnitř každého kloubu páteře (vždy 4 klouby mezi dvěma sousedními obratli + 2x spojení se žebry v oblasti hrudní páteře) je vazivová destička podobná menisku v koleni, která se při tzv. blokádě “uskřípne” mezi kloubní plošky. Tím brání normální pohyblivosti a spustí kaskádu dalších změn - svalová ztuhnutí, otok, bolestivost apod.

V případě funkčních blokád v oblasti krční páteře obtíže velmi často působí bolesti hlavy, točení hlavy, pocity nejistoty, pocit na zvracení, tlak za očima, napětí v oblasti šíje, zátylku a temene. V oblasti hrudní páteře bolesti vystřelující podél žeber, svírání hrudníku zejména při nádechu apod. V případě bederní páteře zejména bolesti v kříži s propagací do končetin, kyčlí, ale i třísel.

Před každým chiropraktickým ošetřením pro výše uvedené obtíže nutno vyloučit onemocnění interní (např. infarkt myokardu) či chirurgické (náhlá příhoda břišní), případně velký osteoporotický nález apod.

 

Všechna vyšetření a ošetření jsou prováděna šetrně s vyloučením prudkých "škubavých" mechanismů a jsou prakticky bezbolestná.

Copyright 2018 - 2022 © lecitelstvi.com