Laboratorní vyšetření

Úvod Laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření

Vznikne-li při diagnostice podezření na špatnou funkci některých vnitřních orgánů, jejichž funkce lze laboratorně měřit např. rozborem krve, pak Vám na požádání a proti zaplacení tato vyšetření provedeme. Zde uvádím ta vyšetření, která jsem schopen zajistit. Tato vyšetření jsou velmi potřebná a je nutno je absolvovat ke kvalitnímu  poradenství pro zmírnění rychlosti stárnutí organismu.

Vzhledem ke svým zkušenostem jsem tak schopen odstranit a snížit riziko onemocnění také zdravým lidem v rámci prevence. Lze tak stanovit plán pro optimalizaci funkcí Vašeho imunitního systému a dlouhodobé sledování Vaší imunity s navržením účinných preparátů pro optimalizaci funkcí nejen imunitního systému.

Poskytuji i poradenství sportovcům, sportovním týmům a klubům, sestavuji návrhy snižování nemocnosti v organizacích, provádím preventivní a osvětovou činnost pro jednotlivce i organizace.

 

Vyšetření krve:

 

Zjištění hladiny cholesterolu - důležité znát pro nebezpečí aterosklerotických změn v cévách a následných onemocnění, včetně ICHS a infarktu myokardu. Zvýšená hladina nad 5,20 mmol/l nebolí, tudíž nevaruje a je všeobecně podceňována i když právě u nás je 57 % všech úmrtí způsobeno právě chorobami kardiovaskulárními!

Zjištění hladiny DHEA - Dehydroepiandosteronu. Je to produkt našich nadledvinek, tzv. „matečný hormon – základní substance“, z kterého si organismus vyrábí asi 150 různých hormonů, tedy nejenom estrogen a progesteron. Tento „matečný hormon“ zajišťuje psychickou rovnováhu, prevenci osteoporózy, prevenci onkologických onemocnění a obezity.

DHEA produkují nadledvinky a odtud se přes krevní oběh dostává k jednotlivým buňkám. Tam dochází k jeho přeměně v mužské nebo ženské pohlavní hormony. Jedná se o velmi účinný prostředek proti všem možným nemocím, jako např.: PMS, návaly a různé další klimakterické potíže, srdečním chorobám, rakovině, cukrovce, revmatickým onemocněním, k podpoře spánku, ke zvýšení výkonu paměti, hustoty kostí, k podpoře imunitního systému, k odbourávání stresu, ke zlepšení celkového zdraví, ale především libida a potence!

Nadledviny jsou párová endokrinní žláza, která je uložena na horních pólech ledvin a obalena tukovou tkání. Jsou tvořeny kůrou, která tvoří asi 90% objemu nadledvin a dření. Kůra nadledvin secernuje mineralokortikoidy (aldosteron), glukokortikoidy (kortizol) a androgeny. Dřeň nadledvin je specializovanou součástí sympatoadrenálního systému a secernuje katecholaminy (adrenalin a noradrenalin). Adrenalin a noradrenalin, podobně jako kortizol, jsou tzv. stresové hormony, které pomáhají udržovat homeostázu a regulovat metabolismus (tuky a cukry) v zátěžových situacích.

Zjištění hladiny Mg - Magnésium je nezbytné pro účinnou funkci nervů a svalů, dále pak pro rovnováhu a iontovou výměnu vápníku, sodíku, draslíku a fosforu, právě tak jako i pro metabolismus vitamínu C. Hraje důležitou roli v procesu proměny krevního cukru na energii a je znám jako proti stresový iont.

Je nesmírně důležitý při všech procesech organismu. Například v ochranným procesech jako antistresový, antitoxický, antialergický a protizánětlivý činitel; působí na správnou činnost nervů - utišuje, uvolňuje. Aktivizuje enzymy, významně působí při srážení krve, při vzniku estrogenů, v činnosti střev, žlučníku, srdce a močového měchýře. Jeho nedostatek se projevuje třesením, poruchami myšlení, nervozitou, agresivitou, nespavostí, nočním pocením a ranní únavou i po dlouhých hodinách spánku.

Pomáhá zvládnout depresi, podporuje správnou funkci srdce a krevního oběhu, poskytuje ochranu před srdečními záchvaty, udržuje zdravé zuby. Ochraňuje před ukládáním kalcia a tvořením ledvinových a žlučových kamenů, zmírňuje žaludeční potíže. Nedostatek způsobuje ranní únavy, nespavost, „divoké sny“, náhlé závratě, padání vlasů, lámavé nehty, mravenčení v nohách až křeče, časté bolesti hlavy, potíže s koncentrací.

Nedostatek Mg značně narušuje činnost nadledvinek a mnoha dalších systémů organismu. K podezření na nedostatek stačí i jeden nebo dva výše vyjmenované příznaky obyčejně jsou to křeče v lýtkách. Vzhledem k výši Mg se dá odhadnout jak na tom je organismus i s dalšími mineráliemi!

Zjištění kvality fungování jater, tedy vyšetření AST, ALT, GMT - Což nám může odhalit i tak závažná onemocnění jako rozpad jaterních buněk, leukémie a další zhoubná onemocnění nebo metastatické projevy v játrech a jejich tumory. Dále pak akutní virová hepatitida, chronické zánětlivé procesy, poškození jater alkoholem, obstrukce žlučových cest apod.

Krevní obraz s diferenciálem - Což je rozpočet bílých krvinek, který umožňuje určit zastoupení jednotlivých druhů leukocytů. Rozeznává se několik druhů buněk, které se liší jak funkcí v organismu, tak místem vzniku a délkou života neutrofily, eozinofily - (do 4%) zvýšení ukazuje na alergické nebo parazitární choroby; bazofily, lymfocyty, monocyty, Tyčky (do 5%) jsou mladší vývojové formy, jejich zvýšení ukazuje na akutní zánět). Jejich funkce obecně souvisí s obranou organismu proti infekci. Celkový počet bílých krvinek lze zjistit v rámci vyšetření krevního obrazu, zastoupení jednotlivých druhů pak z diferenciálu.

Nejpočetnějším druhem bílých krvinek jsou neutrofily, přes polovinu celkového množství a lymfocyty, kterých je zhruba třetina. NK buňky (Nature Killer – přírodní zabijáci), byly objeveny v 70. Letech minulého století a tvoří 15% z celkového počtu lymfocytů u zdravého člověka. Jsou schopné zničit velký počet nádorových a virem napadených buněk. Snížená aktivita NK buněk a potlačení jejich vývoje jsou v přímém poměru se vznikem a rychlým postupem rakoviny, hepatitidy, AIDS, chronického únavového syndromu, různých imunodeficitních syndromů a určitých autoimunitních onemocnění.

Nyní se o NK buňkách hovoří v souvislosti s bojem proti metastatickému šíření tumorů. Početné studie prokázaly přímou souvislost mezi nízkým počtem NK buněk a rychlým šířením a zhoubností tumoru.

Chci tak ukázat na souvislost mezi stimulací NK buněk a schopností těla bojovat a uzdravit se z nemoci. Je zde také souvislost mezi celkovým procentuálním poklesem počtu lymfocytů. NK buňky jsou schopny velmi dobře regulovat tlumící i stimulující funkci imunitního systému.

Zde je nutno ukázat na důležitost prevence. Je daleko prozíravější, moudřejší a účinnější předcházet onemocnění vysokou úrovní imunitního systému. Výzkum ukázal, že nízká hladina NK buněk doprovází výskyt téměř všech nemocí. Každodenní doplněk imunostimulantu (přípravek na povzbuzení činnosti imunitního systému) zaručuje vysokou aktivitu NK buněk a v důsledku toho správnou funkci imunitního systému.

V rámci vyšetření krevního obrazu se zjišťuje i počet erytrocytů – červených krvinek, obsahujících červené krevní barvivo hemoglobin. Hemoglobin je obsažen v červených krvinkách a rozhodující měrou se u člověka podílí na přenosu kyslíku krví. Hemoglobin váže kyslík v plicích a v ostatních tkáních jej odevzdává. K dalším funkcím patří přenos oxidu uhličitého a účast na acidobazické rovnováze.

Nedostatečná hladina hemoglobinu vede k omezení přenosu kyslíku, který je nezbytný pro všechny tkáně lidského organismu. Proto je člověk méně výkonný, cítí se slabý, může trpět hučením v uších, závratěmi, je bledý, při těžším nedostatku bývá dušný, má zrychlenou srdeční činnost. Kromě příznaků anémie (nedostatečné hladiny hemoglobinu) trpí postižení sníženou odolností proti infekcím, provázenou řadou chorob jako např. chronické záněty, nádory a krvácivými poruchami.

Snížená hladina hemoglobinu pod normální hodnoty se nazývá anémie. Může mít mnoho příčin, podle mechanismu patogeneze ji lze dělit do dvou skupin -

►Z nedostatečné krvetvorby: příčinou může být nedostatek železa, vitamínu B12, kyseliny listové, dále při onemocněních kostní dřeně (myelodysplastický syndrom), anémie doprovázející různá chronická onemocnění a thalasemie (Rozlišuje se alfa - thalasemie a beta - thalasemie, podle toho, který řetězec hemoglobinu má poškozenou syntézu.).

►Ze zvýšených ztrát: posthemoragická anémie (ztráta krve), hemolytická anémie (rozpad erytrocytů).
Mezi obecné příznaky anémie patří zvýšená únava, dušnost, palpitace, pálení jazyka, bledost kůže.


Hladina hemoglobinu může být i zvýšena nad normální hodnoty (může přesáhnout 210 g/l), rovněž tento stav může mít řadu příčin. Patří mezi ně např. primární polycytémie (chronická zvýšená proliferace erytrocytové řady) nebo erytrocytóza po transplantaci ledvin (nesprávná regulace sekrece erytropoetinu). Některé nádory (leiomyom, neuroblastom) mohou za jistých okolností produkovat erytropoetin, tyto stavy jsou pak provázené velmi vysokými hladinami hemoglobinu.

Hladina glukózy v krvi - Diabetici, kteří si udržují hladinu glukózy v krvi v určených mezích, udávají, že jsou aktivnější, cítí se zdravěji a mají svůj život lépe pod kontrolou. Sledování hladiny glukózy v krvi Vám pomáhá porozumět příčinám vzestupu a poklesu hladiny glukózy mimo Vaše stanovené cílové hodnoty.

Jaká je normální hladiny glukózy v krvi? U osoby, která nemá diabetes, se hladina glukózy v krvi pohybuje většinou mezi 4,4mmol/L až 6,7mmol/L (hodnota A1c - glykovaný hemoglobin - v rozsahu 4 - 6%). Přestože hladina glukózy u každého člověka během dne kolísá, u lidí zdravých, kteří netrpí diabetem, se hladina glukózy v krvi jen velmi vzácně zvýší natolik, aby překročila normální rozsah.

U diabetiků však mohou hladiny glukózy dosáhnout mnohem vyšších hodnot, které pro ně znamenají zvýšené riziko dlouhodobých komplikací, jako je např. onemocnění srdce nebo cévní mozková příhoda. Může u nich také dojít k velkému poklesu hladiny krevní glukózy pod normální mez, což jim způsobuje velmi vážnou krátkodobou komplikaci, známou jako hypoglykémie.

Ke snížení rizika výskytu komplikací je doporučováno dosažení hladiny A1c na úrovni 6,5% nebo průměrná hladina glukózy v krvi okolo 8,3mmol/L. Ne všichni pacienti jsou však schopni dosáhnout této hladiny, a proto byste měli spolupracovat se svými lékaři při určení, jaké cílové rozsahy jsou vhodné právě pro Vás.

Když budete znát cílové rozsahy svých glykémií, můžete měřením získat informaci potřebnou k účinnému řízení Vaší glykémie. Krevní cukr ovlivňuje řada faktorů, které mohou způsobit jeho vychýlení z doporučeného rozsahu buď příliš nahoru nebo příliš dolů. Čtyři nejdůležitější faktory jsou strava, tělesná aktivita, stres a medikace. Díky pravidelnému měření budete lépe chápat, jak Vás tyto faktory ovlivňují a Váš lékař Vám bude schopen pomoci určit, zda je zapotřebí změnit životní styl nebo medikaci.

Funkčnost štítné žlázy (TSH) - Štítná žláza produkuje hormony důležité pro látkovou výměnu, ale také ovlivňuje hospodářství s vápníkem. Ke své správné činnosti potřebuje zcela bezpodmínečně jód a selen!

Snížená funkce štítné žlázy - hypotyreóza, vrozená nebo získaná. Klinické projevy hypotyreózy se objevují postupně, velmi zákeřně a progresivně. V počátečních stádiích je špatně rozpoznatelná a překrývá se s jinými příznaky jako je zpomalování růstu, přírůstek na hmotnosti, zvýšená únava, suchost kůže a další. Snížená funkce štítné žlázy zasahuje negativně do činnosti nervových buněk.

Aby se předešlo těmto negativním projevům, doporučují se pravidelné laboratorní kontroly (jedenkrát ročně) hladin hormonů štítné žlázy s cílem zasáhnout včas potřebnou terapií.

Sedimentace krve - Sedimentace krve je nespecifické vyšetření, které informuje o průběhu mnoha patologických procesů v organismu. Membrána erytrocytů je nositelem elektrického náboje, a proto se červené krvinky vzájemně odpuzují. Rychlost jejich sedimentace (sesedání způsobené gravitací) je tedy relativně malá. Při různých chorobných stavech se spolu s fyzikálními vlastnostmi krve mění i sedimentace, a to jak při změně počtu krvinek, tak i při změnách ve složení plazmy. Sedimentaci zvyšuje pokles počtu erytrocytů (anémie) nebo zmnožení plazmatických g - globulinů či fibrinogenu. Rychlost sedimentace je naopak zpomalená při polycytémii.

Erytrocyty při sedimentaci vytváří svislé sloupečky (rouleaux). Čím je vzájemné elektrické odpuzovaní krvinek slabší, tím rychleji se sloupečky vytváří a tím je i rychlost sedimentace vyšší. Při snížení počtu krvinek ubudou klesajícím sloupcům překážky a sedimentace se rovněž zrychlí.

Zvýšena sedimentace je průvodním nálezem u velkého množství patologických procesů (např. většina infekčních onemocnění, alergické stavy, onkologická onemocnění, stres). Fyziologicky se objevuje v 2. polovině těhotenství a při menstruaci.

Stanovením sedimentace rozumíme změření rychlosti poklesu sloupce erytrocytů ve standardně kalibrované sedimentační pipetě. Po jedné a po dvou hodinách se odečítá hranice mezi plazmou a erytrocyty (případný prstenec leukocytů se nebere v úvahu). Normální hodnoty rychlosti sedimentace změřené FW metodou jsou pro muže 3 - 9 mm/h a pro ženy 7-12 mm/h.

Cena za všechna tato výše uvedená vyšetření činí zhruba 1100,-Kč, záleží na té které laboratoři ve vašem městě.

O pracovní době a podmínkách odběru je nutno se informovat předem na Středisku přírodní léčby, Č. Drahlovského 10, Přerov, tel.: 603 519 133. Zde dostanete „Žádanku o biochemické vyšetření“ a s touto podepsanou a orazítkovanou žádankou budete odeslání do biochemické laboratoře, kde Vám odborně odeberou krev a do 3 – 5 ti dnů se můžete informovat o výsledcích odběru.

Lze vyšetřit i viry a bakterie, orientační ceny za tato vyšetření jsou -
►Borélie 1200,-Kč.
►Chlamýdie 1700,-Kč.
►Toxoplazmóza 1500,-Kč - základní test.

Všechna tato vyšetření provádí akreditovaná laboratoř, kam budete po zaplacení patřičné ceny u mne a předání mnou potvrzené Žádanky o biochemické vyšetření odesláni.

Copyright 2018 - 2022 © lecitelstvi.com