Filozofie východní medicíny

Úvod Filozofie východní medicíny

Filozofie východní medicíny

Čínská medicína vychází z celistvosti lidského organismu a je založena na dokonalém poznání vzájemného propojování tělesných orgánů. Úkolem je zharmonizovat člověka a odstranit příčinu nemoci. Ten, kdo je v harmonii je totiž ve fyzické, psychické a duševní pohodě. Pokud ale v pořádku není, projeví se to nejdříve v energetických drahách jednotlivých systémů organismu. Různé bolesti mohou být jen na energetické rovině a proto je nelze diagnostikovat lékařskými přístroji.

Každý člověk představuje „malý vesmír“. Jeho správné „fungování“ spočívá na rovnováze principů jin (ženský, pasivní,) a jang (mužský, aktivní, bojovný aspekt). Nemoc ani její počáteční projevy zde nejsou chápány zvlášť, ale jako příznak nebo signalizace poruchy některého z hlavních orgánů. Skutečný důvod onemocnění je často v jiné oblasti, než se projevují chorobné příčiny. Vždy jde o upozornění, že něco - někdy - nějak jsme udělali nebo dosud děláme špatně.

K tomu aby nastalo skutečné uzdravení je potřeba, aby došlo ke změně v postoji a následně v energii těla. Všechno se děje na rovině příčiny a následku. Skutečné uzdravení znamená, že jste se s problémem vypořádali a jste připraveni se ve svém životě pohnout kupředu.

Orientální diagnostika

Orientální diagnostika (OD) je prastarý způsob bezkontaktní diagnostiky, který umožňuje určit tzv. dominantní orgán celého těla, ale také příčinu jednotlivých chronických potíží. Dominantní orgán je takový orgán, který určuje již od narození vývoj těla jako celku a předpokládaný směr zdravotních potíží. Orientální diagnostika (OD) je vlastně prastará metoda, která dovede odhalit proč ten který problém máte, odkud vznikl a kde je jeho příčina. OD říká, že veškeré dění v těle je podřízeno kvalitě 5 tzv. "hlavních orgánů". Současně je v těle vytvořen systém tzv. "ochranných orgánů", které mají za úkol chránit orgány hlavní.

 

Tyto dvojice jsou:

 

Srdce - Tenké střevo, Plíce - Tlusté střevo, Játra - Žlučník, Slezina - Žaludek, Ledviny - Močový měchýř.

 

Současně s vyhodnocením stavu těchto orgánů řídící centrum v mozku určí podle přesných pravidel jednotlivé méně důležité části těla, které během života padnou při obraně orgánů hlavních. Jsou to tedy místa trvale oslabená a tím předurčená k problémům. Hlavní orgán se totiž po celý život nemusí projevit jako problémový, ale ochranný orgán a místa trvale oslabená jej vždy prozradí. Tento orgán ovlivňuje nejen svůj ochranný orgán, ale i dva další hlavní orgány, jež jsou pod jeho přímým vlivem. 

Ještě bych chtěl vysvětlit rozdíl slov diagnostika a diagnóza. Diagnostika je hledání příčiny problémů a jejich souhrnné vyhodnocení. Naproti tomu diagnóza je pojmenování nemoci lékařským názvem, který vznikl jako souhrnné pojmenování výsledků několika lékařských diagnostik, např.: EKG, RTG atd. Orientální diagnostika vznikala v době, kdy neexistovaly dnešní názvy nemocí, ale konstatoval se stav orgánů a hledala se příčina konkrétních problémů organismu. Není nutné, a u léčitelů už vůbec ne, určovat lékařské názvy nemocí. V rámci běžného využití OD je např. lhostejné zda má nemocný artrózu nebo artritidu kyčelního kloubu, ale je důležité, že kyčelní kloub je jednoznačně projevem jater.

 

Orgánová růžice

 

 Orgánové hodiny

Copyright 2018 - 2022 © lecitelstvi.com