Energetická diagnostika Arttest® - EDA

Úvod Energetická diagnostika Arttest® - EDA

Energetická diagnostika ARTTEST® - diagnostika zdravotního stavu 

Diagnostika měřícím přístrojem ARTTEST®. Přístroj měří zdánlivou impedanci (kožní odpor) na energeticky aktivních bodech ruky a nohy. Umožňuje zmapovat stav všech orgánů a systémů v lidském těle a vy tak dostanete velmi přesné číselné údaje a graf o stavu činnosti vašich orgánů a systémů. Přesvědčíte se o zdravotním stavu celého vašeho organismu.


V současné době je přímo nutnost zabývat se prevencí před nemocemi. Včasné zachycení energetické disharmonie na energeticky aktivních bodech může pomoci jak člověku samotnému, tak i terapeutovi orientovat se ve vnitřní energetice testované osoby a jejím zdravotním stavu. Energetickou diagnostiku ARTTEST® - EDA lze s úspěchem použít při vyšetřování alergií, všech bolestivých stavů nejasného původu (bolesti břicha, kloubů atd.), chronickém únavovém syndromu, při poruchách imunity a zejména při všech chronických onemocněních. Energetická diagnostika tyto mnohdy skryté příčiny odhalí. Lze tak snadno, a pro nemocné zcela nenáročnou technikou, definovat, odkud pramení potíže, nebo zda je člověk zcela zdráv.

Pokud je člověk zcela zdráv (a všechny orgány a systémy v těle řádně fungují), energeticky aktivní body na povrchu těla mají určitou přesně definovanou hodnotu elektrického potenciálu, kterou lze přístrojem ARTTEST® měřit. V okamžiku, kdy se v těle objeví nějaká porucha tj. nějaký systém nebo orgán nepracuje harmonicky, dojde ihned ke změně vodivosti v příslušném bodě. Současně je logické, že nepoužívám lékařské názvy nemocí a tedy nepotvrzuji a ani nevyvracím lékařské diagnózy.

Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA je moderní velmi přesná diagnostická metoda. Jde o vyšetření pomocí přístroje, který změřením zdánlivé impedance (kožní odpor) na energeticky aktivních bodech ruky a nohy umožňuje zmapovat dynamiku energetických procesů vnitřního prostředí živého lidského organizmu (nejmodernější digitální přístroj). Pomocí tohoto přístroje lze monitorovat dynamiku energetických procesů živého lidského organizmu jako celku (aktivita, nedostatek energie, harmonie) a energetickou odezvu organizmu na aplikovanou terapii jako např. testování energetické odezvy organizmu na používané potravinové doplňky, potraviny anebo alergeny. 

Terminologie, kterou používám pro označení jednotlivých energeticky aktivních bodů, je převzata z filozofie staré orientální diagnostiky. Podle této teorie jsou jednotlivé energeticky aktivní body přiřazeny jednotlivým orgánům a systémům v lidském těle. Lze se tak přesvědčit o fungování a hlavně o skutečné funkčnosti jednotlivých orgánů a systémů v lidském těle jako je stav lymfatického systému (zkratka na grafickém listu – Ly 1), plic (Pl 1), tlustého střeva (TS 1), vegetativního nervstva (Nd), oběhový systém (OS 9), imunitní systém (bod pro alergie Al 1), orgánovou degeneraci některého orgánu trávicího traktu (Od 1), trojitý ohřívač – energetická bilance organizmu + hormonálního systému (TO 1), srdce (S 9), tenké střevo (TeS 1), slinivku, slezinu (SS 1), jater (J 1), kloubní degeneraci (Kd 1), žaludek (Ž 45), vazivovou degeneraci (Vd 1), zatížení kůže (K 1), tukové degenerativní onemocnění jater (Td 1), stav žlučových cest (Žl 44), ledvin (L 1), močových cest (MM 67), zkrátka všech důležitých orgánů a systémů lidského těla. 

Kvalita jednotlivých energeticky aktivních bodů je udávána hodnotami 1 – 300 kΩ (kiloohm-jednotka el. odporu), přičemž optimum jsou hodnoty okolo 80 (hodnoty 70 – 90 jsou považovány za jakési „pásmo zdraví“). Při těchto hodnotách jsou jednotlivé dráhy energeticky vyrovnané a organizmus jako celek je v rovnovážném stavu.

Hodnoty 100 - 120 signalizují lehkou zátěž orgánů, 120 – 140 vysoká zátěž – degenerace orgánů spojená s usazováním solí např. revma nebo artróza, hodnoty nad 140 pak ukazují velmi vážný stav, případně úplně stažené biopole (snížení volných elektronů v příslušné oblasti), čili nedostatek energie a tím nedostatečnou činnost v orgánu či systému. 

Naproti tomu hodnoty 60 - 40 signalizují zvýšenou aktivitu (např. po kávě, cukru či alkoholu), pod 40 pak hyperaktivita a usuzujeme na zánětlivý stav, (ten se nemusí vždy při biochemickém rozboru krve projevit!), hodnoty pod 20 jsou již měřitelné i biochemicky např. zvýšená sedimentace krve, zvýšení hodnot CRP v krvi.

Tuto velmi přesnou diagnostiku doporučuji i přes váš mnohdy klamný pocit, že jste zdraví a nic nepotřebujete! Tato metoda umožňuje osvětlit a léčit i nejasné diagnostické případy a je schopna včasně diagnostikovat problémy v organizmu ještě před vypuknutím choroby. Pomocí Energetické diagnostiky ARTTEST® se dá pravidelně ověřovat účinek jakékoliv terapie a včas odhalit možné komplikace. 

Cílem využití energetické diagnostiky je minimalizovat nežádoucí chemické účinky potravinových doplňků, eliminovat chyby a zvyšovat komfort klienta. NE všechny produkty mají žádoucí účinek na dynamiku energetických systémů člověka. S plným vědomím odpovědnosti vůči svým klientům se snažím doporučit nejoptimálnější potravinový prostředek, jehož energetický vliv si můžete ověřit opakovaným měřením. Z praxe vím, jak těžké je najít produkt, který svým biochemickým složením nezatěžuje energetické systémy člověka. Najít jej, je často docela složité. Avšak pokud se to podaří, tak se výsledky dostavují neuvěřitelně rychle.

Jde o metodu, která je velmi levná a bezbolestivá a pro nemocného zcela nenáročná, takže ji lze s úspěchem použít i u zcela malých dětí. Umožňuje díky svému komplementárnímu přístupu zjistit energetickou disharmonii organizmu pacienta/klienta (např. intoleranci některých potravin, zátěže po přechozených nebo neléčených, virových a bakteriálních onemocněních). 

Jedině odborník z praxe vám ukáže cestu, jak se opravdu uzdravit. Nebylo by opravdu moudřejší nechat si poradit od odborníka a nevyhazovat peníze za přípravky, které vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu zcela jistě budou neúčinné nebo mají na vás třeba jen 5-ti % účinek? Vždyť přece všichni alespoň tušíte, že právě produkty, doporučované různými amatérskými prodejci, které jsou údajně „na všechno“, jsou ve velké většině případů úplně na nic! Myslíte si snad, že vaše dlouhodobě neřešené zdravotní problémy odstraníte nějakou tinkturou za dvě stovky a ještě k tomu bez znalosti kontraindikací a bez jakékoli kontroly výsledku?!

Ve své praxi používám přírodní přípravky, které mají měřitelné výsledky léčby! Vzhledem k tomu, že spolupracuji s několika biochemickými laboratořemi, jsem schopen testovat účinek různých preparátů na lidský organizmus. Přípravky některých výrobců totiž nedělají nic a v některých případech bylo dokonce zjištěno, že stav organismu zhoršují. Přírodní medicína je především o prevenci, aby se podařilo přimět klienta, aby začal sám pracovat na sobě a mohl se tak známými a prověřenými metodami zbavit nebo alespoň si zmírnit své zdravotní potíže. Nejsmutnější je, že lidé ani nevědí, že se mohou uzdravit. Spousta lidí se naprosto zbytečně trápí i když to není nutné! Vzhledem ke svým bohatým praktickým zkušenostem z oblasti přírodní medicíny vám nabízím touto cestou pomoc. 

Současný trend, kdy populace stárne a průměrný lidský věk stoupá jde o to, aby život byl i ve stáří kvalitní. Aby lidé neprožili stáří v nemocech upoutáni na lůžko. Podstata boje proti stáří spočívá především v prevenci nemocí a zpomalování rychlosti stárnutí buněk. Pomocí prevence a správného životního stylu se dá život nejen prodloužit, ale také samotné stáří si užít naplno! Jde o to, co nejdříve zjistit, k jakým chorobám je daný člověk náchylný. Správným přístupem se pak dá ovlivnit řada nemocí, např. kardiovaskulární potíže, obezita, osteoporóza, cukrovka i většina nádorových onemocnění. Při léčení se využívá tzv. léků 21. století, tedy potravinových doplňků, výtažků z bylin a různých koncentrovaných látek v bioaktivní formě.

Pro mnoho lidí je ještě pořád nepředstavitelné zařadit péči o vlastní zdraví na 1. místo životních hodnot. Není divu, že jsou pak lidé nespokojení a nešťastní. Vždyť radost ze života můžete mít jen když jste zdraví. Věřím, že vás tyto informace přesvědčily natolik, že využijete mou nabídku, abyste mohli být skutečně odborně a hlavně měřitelně léčeni. Cena za jedno měření (ENERGETICKÉ VYŠETŘENÍ ARTTEST® - diagnostika zdravotního stavu) včetně konzultace a poradenské činnosti je 400,-Kč (Novinka! Při odběru léčebného materiálu je druhé kontrolní měření zdarma!!!Tímto druhým měřením si můžete zkontrolovat, jak vám mnou doporučené preparáty zlepšily váš zdravotní stav), nutno počítat asi s 1/2 - 1 hodinou práce. Před vyšetřením alespoň 12 hodin nepijte kávu ani alkohol a nejezte sladká jídla!


EDA_1

 

Na níže uvedených rozborech krve vidíte potvrzené zavirování organismu (velmi časté!), prokázány EBV (Epstein - Baar virus), CMV (Cytomegalovirus), Chlamýdie a nedostatek mikroživin v organismu.

Jednotlivá data měření jsou odlišeny barevně a vpravo nahoře je statistické vyhodnocení úspěšnosti léčby v procentech - mezi prvním a druhým měřením bylo vylepšení zdravotního stavu dokonce 33%, mezi druhým a třetím měřením dalších 17%! Celkem byl tedy zdravotní stav zlepšen o 50%!

Zlepšení je tedy prokazatelné a mimo subjektivní dojmy a pocity klienta máme i objektivní číselné hodnoty.

 

Rozbor krve 2

 

Rozbor krve 3


EDA_4


Rozbor krve 5


EDA_6


EDA_7

 

EDA_8


EDA_9


Zde je jasně vidět nárůst hodnot (zhoršení zdravotního stavu) mezi prvním a druhým měřením, které bylo provedeno po více než roční pauze bez jakékoli léčby. Klient si myslel, že „se to spraví samo“?!


Když mu po několika měsíční „rádoby léčbě“ nepomohla ani konvenční medicína a zdravotní stav se stále zhoršoval, obrátil se na mne znovu o pomoc, ale to už poslechl mých doporučení a výsledek 13% zlepšení mezi druhou a třetí návštěvou hovoří za vše.

Opět potvrzeno (níže uvedeným rozborem krve) zavirování organismu, prodělal EBV, Toxoplazmózu, Chlamýdie aniž by si toho byl vědom. Je to logické, lidský organismus nemá žádný „signální orgán“, který by nám dával informace o právě probíhajícím onemocnění. Jen tak „od oka“ ordinované antibiotika nemohou samozřejmě pomoci, kdyby ano, tak neděláme takový poplach kvůli ptačí chřipce, protože antibiotika na viry nezabírají. 

Bez řádných rozborů krve nebo těchto elektroakupunkturních měření nemohou lékaři tyto vážné nákazy vůbec zjistit a tím pádem ani vás úspěšně léčit!


Rozbor krve 10

 

EDA_11


Klientka s únavovým syndromem a s mnoha nehojícími se drobnými záněty na kůži zejména v oblasti nehtů. Na níže uvedených rozborech krve vidíte potvrzené zavirování organismu (velmi časté!), prokázány EBV (Epstein - Baar virus) vysoká hodnota, CMV (Cytomegalovirus), Toxoplazmóza.

Jednotlivá data měření jsou odlišeny barevně a vpravo nahoře je statistické vyhodnocení úspěšnosti léčby v procentech mezi prvním a druhým měřením bylo vylepšení zdravotního stavu dokonce 25%! Zlepšení je tedy opět prokazatelné a mimo subjektivní dojmy a pocity klienta máme i objektivní číselné hodnoty.


Rozbor krve 12


Rozbor krve 13


Rozbor krve 14


Vidíte sami, že bez řádných rozborů krve nebo těchto elektroakupunkturních měření nemohou lékaři tyto vážné nákazy vůbec zjistit a tím pádem ani vás úspěšně léčit!

Podle obvyklého „Krevní obrazu a Cukru v krvi“ nepozná samozřejmě nikdo nic a takovéto levné rozbory jsou dělány víceméně „jen aby se neřeklo“, a aby pacient doktora nežaloval, že s ním nic nedělá. Vypovídací hodnota je malá, teprve cílené a důkladné vyšetření může odhalit vaše dlouhodobé nelepšící se potíže!

 

EDA_15


Jakmile začnete „znepříjemňovat“ vaše vnitřní prostředí pro pomnožování různých „nezvaných hostů“, tak se občas stane, že se hodnoty naměřené při minulé diagnostice zhorší (ale většinou bez zhoršení zdravotních potíží).

Je to způsobeno zvýšeným úhynem bakterií a virů a jejich následným negativním vlivem na krev. Jakmile si s touto zvýšenou zátěží imunitní systém poradí, hodnoty a i váš zdravotní stav se začnou výrazně zlepšovat!

 

Rozbor krve 16


Copyright 2018 - 2022 © lecitelstvi.com