Jak se objednat?

Úvod Jak se objednat?

Pokud se chcete objednat na jakoukoli službu je nutno tak učinit telefonicky a dohodnout si termín osobně nebo poslat (v dostatečném předstihu) SMS případně e-mail. Vše naleznete ve vedlejším odkazu Kontakt.

  

Popis provozu:

 1.  Klienti se po příchodu ohlásí pracovníkovi Střediska. Po zazvonění vyčkejte (zvonek s nápisem KENKO), ne vždy se vám můžeme hned věnovat!
 2. Klienti jsou po vyzvání uvedeni do prostoru, kde budou čekat, než bude jimi objednaný výkon proveden. Sami nikam nevstupujte!
 3. Vstupem do prostoru je každý klient povinen dodržovat ustanovení Provozního řádu a je povinni uposlechnout všech pokynů pracovníka.
 4. Zákaz vstupu osobám postiženým horečkou, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, trpícím akutním onemocněním jako kašel chřipka, průjem a osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce. Dále se zakazuje vstup osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog.
 5. V této provozovně je zaveden objednávkový systém, proto se před výkonem včas objednejte u pracovníka Střediska.
 6. V případě, že nejste objednáni, musíte vyčkat, až nastane vhodný čas k provedení Vámi požadovaného výkonu. Klienti řádně objednaní mají přednost!
 7. Klienti přicházejí na dobu objednání včas. V případě zpoždění, nebo nedostavení se klienta na dobu objednávky, může pracovník Střediska přijmout jiného klienta a vaše objednávka tímto pozbývá platnosti.
 8. Pokud se klient nemůže dostavit na výkon ve sjednanou dobu, oznámí tuto skutečnost osobně nebo telefonicky na číslo 603519133, a to co nejdříve. Z důvodu velké  vytíženosti našeho Střediska prosíme naše klienty, pokud se nemohou dostavit na výkon ve sjednanou dobu, aby toto včas oznámili a  nedocházelo tak ke zbytečným prostojům našich pracovníků. V případě, že tak neučiníte, nebudete nadále přijati k léčení!
 9. Vzhledem k tomu, že se nacházíte v soukromém zařízení, žádné výkony ani materiál  nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
 10. V zařízení může být přítomen vždy jen 1 klient, vyjma doprovodu nezletilých dětí.
 11. Nepřijímáme klienty léčené v psychiatrické ambulanci!
 12. Vyhrazujeme si právo na odmítnutí zákazníka bez udání důvodu.
 13. V ceně výkonu je i použití hygienických potřeb jako WC, sprchy, mýdlo, ručník má-li  klient zájem těchto potřeb použít.
 14. Používáme prostěradlo na jedno použití, které se automaticky likviduje po každém zákazníkovi do připravené nádoby.
 15. Na každý výkon a zakoupené zboží vám bude vystaven řádný daňový doklad. Na  všechny výrobky se vztahuje Reklamační řád, který je součástí Obchodních podmínek.

 Do e-mailové Poradny se přihlašujte na prodejním webu 

(momentálně prodej přerušen)

logo prevencezdravi


V popisech z Poradny máte podrobné informace o tom co to je, co to obsahuje, co se od toho preparátu očekává, kolik stojí, kolik je tam tablet atd., takže si snadno spočítáte při doporučeném dávkování jak dlouho vám co vydrží.


Preparáty posílám bez poštovného a balného při objednávce vyšší jak 1 500,-Kč na adresu, kterou mi sdělíte. Používáme pro vás nejbezpečnější způsob tj. dobírka u České pošty. Výjimečně na přání je možné vám zaslat e-mailem fakturu pro zaplacení předem přes účet.


Preparáty by měly být odeslány vždy do týdne + něco na cestu, takže je nutno při objednávání počítat s nějakým prodlením. Pokud je něco vyprodáno, dáme vám obratem vědět kdy dojde další zásilka zboží.

Copyright 2018 - 2022 © lecitelstvi.com